fbpx

Kurtna Sündmuskeskuse

Isikuandmete töötlemise tingimused

Veebilehe www.kurtnanamaja.ee isikuandmete vastutav töötleja on Kurtna Sündmuskeskus OÜ (registrikood 14263909) asukohaga Keskuse tee 12, Kurtna küla Saku vald Harjumaa 75518. Meie email on parn.lagle@gmail.com ning telefon on +372 516 5154.

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmed on andmed, mida Kurtna Sündmuskeskus kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (sh teie nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ettevõtte nimi, ettevõtte e-posti aadress ja telefon) esitamisel meie veebilehel või kaupluses
  • Veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
  • Meile kirjutades (sh teie nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ettevõtte nimi, ettevõtte e-posti aadress ja telefon) aadressile info@kurtnamaja.ee ning esitades päringu Kurtna Sündmuskeskuse kohta

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ning tellimuse tegemisel sündmuse korraldamiseks.

Tellimisajaloo andmeid (külastuse kuupäev, külastajate arv ja valitud programm, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile ettemaksu tagastamiseks, kui broneeringu tühistamine vastab broneerimistingimustele.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, ettevõtte nimi töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. 

Juurdepääs isikuandmetele on ettevõtte töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Kurtna Sündmuskeskuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi ja korralduslikke küsimusi.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja neid muuta võttes meiega ühendust info@kurtnamaja.ee.

Nõusoleku tagasivõtmine ja andmete kustutamine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest Kurtna Sündmuskeskust e-posti teel.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Kurtna Sündmuskeskusega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Säilitamine

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Turundustegevuste jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse viis aastat.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust info@kurtnamaja.ee. 

Vaidluste lahendamine

Meie veebilehte kasutama asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@kurtnamaja.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kontakt

Kurtna Sündmuskeskus

Kurtna Sündmuskeskus- ideaalne koht koolituste, pulmade ja pidude jaoks. Leiad meid Saku vallast kauni Kurtna Paisjärve kaldalt. 

Soovitame kõigil huvilistel proovikülastusele tulla, et saaksite meie võimalustega tutvuda. Proovikülastuse jaoks kirjuta meile ning lepime aja kokku.

Aadress: : Keskuse tee 12. Kurtna, Saku vald, Harjumaa
Emailparn.lagle@gmail.com
Telefon: +372 516 5154